Կայքից օգտվելու ընդհանուր պայմաններ
Բոլոր այն օգտագործողները, որոնք ցանկանում են անդամագրվել և ձեռք բերել կուպոններ Bigoffers-վեբկայքի միջոցով, պետք է ծանոթանան բոլոր պայմաններին: Վեբկայքին անդամագրվելը և ձեռք բերել կուպոնները նշանակում է ընդունել գնման, անդամագրման և կանոնակարգերի պայմանները:

Հոդված 1

Օգտագործողը անդամագրվելու համար լրացնում են անհրաժեշտ տեղեկություններ, ինչպիսիք են Անուն, Ազգանուն, Էլ. հասցե, գաղտնաբառ և այլն: Անդամգրվելուց հետո, օգտատերի էլ. հասցեին հաստատման հղման նամակ կուղարկվի, որը պետք է հաստատել այդ հղման վրա սեղմելով:

 1. Միայն իրական մարդիկ կարող են անդամագրվել վեբկայքում:
 2. Կայքում գտնվող անդամավճարը հիմնված է պայմանագրի ընդունման և կիրառման վրա:
 3. Օգտագործողը պետք է պահպանի իր ծածկանունը և գաղնաբառը: Վեբկայքը հնարավորություն է տալիս գաղտնաբառը վերականգնել կամ կատարել նոր գրանցում:
 4. Օգտագործողը պետք է ճիշտ լրացնի իր տեղեկատվությունը: Սխալ կամ անօրինական գրանցման պատասխանատվությունը օգտագործողի պատասխանատվությունն է:
 5. Կայքն անվճար է բաժանորդագրվելու համար:
 6. Ցանկացած օգտագործող ունի մեկ հաշիվ ունենալու հնարավորություն:

Հոդված 2

Bigoffers-ը պատասխանատվություն չի կրում օգտագործողի տեխնիկայի՝ հեռախոս, համակարգիչ և այլ սարքավորումների վնասման հետևանքով  կայքից օգտվելու համար:

Հոդված 3

 1. 18 տարեկանից բարձր անձինք ունեն բոլոր իրավունքները վեբկայքից օգտվելու համար:
 2. 18 տարեկանից ցածր անձինք իրավունք չունեն միանալու Bigoffers-ին:
 3. Սույն հոդվածի դրույթների պահպանումը և տեղեկատվության տրամադրման ճշգրտությունը հաճախորդի (անդամի) պատասխանատվությունն է և ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ հարցում:

Հոդված 4

Օգտագործողը իրավունք ունի գնում կատարելու գրանցումից հետո:

Հոդված 5

Օգտագործողի գնման գործընթացը հետևյալն է:

 1. Այցելեք կայքում տեղադրված ապրանքներն ու ծառայությունները:
 2. Կատարել օնլայն վճարում կազմակերպության պայմանագրային հաշվին:

Ապրանքի և ծառայության ստացականը ուղարկում է օգտագործողի էլ. հասցեին կամ հեռախոսահամարին հաղորդագրության տեսքով:

 1. Միայն մեր վեբկայքով ստացված ստացականի միջոցով հնարավոր է գնումներ և ծառայություններ ստանալ կազմակերպություններից: Եթե ստացականը ստացվել է կազմակերպության կողմից Bigoffers-ը այդ դեպքում պատասխանատվություն չի կրում:
 2. Ընկերության անդամակցությունը անվճար է: Եթե վաճառքի կենտրոնները և մատակարարը (մատակարարը) հրաժարվում են որևէ ապրանք կամ ծառայություն մատուցել, Bigoffers- ը պատասխանատվություն չի կրում այդ առումով և ապրանքի կամ ծառայությունների մատակարարը պատասխանատվություն է կրում վնասի համար:
 3. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում վաճառված ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների որակի, քանակի և պայմանների համար:
 4. Եթե ապրանքի և ծառայությունների արժեկտրոնի օգտագործման ժամկետը լրացվում է, և հաճախորդը տվյալ ժամանակահատվածում չի այցելում համապատասխան կենտրոններին, ընկերությունը  պատասխանատու չէ հաճախորդների ուղեգրերի բացակայության համար և վճարումը չի վերադարձվի:
 5. Գնման ավարտից հետո գնորդը հնարավորություն չունի հրաժարվել վճարումից:

Հոդված 6

Ընկերությունը տրամադրում է հետևյալ տեղեկատվությունը օգտագործողների համար:

 1. Ապրանքների և ծառայությունների բնութագրերը
 2. Մատակարարի կազմակերպության անունը և տվյալները
 3. Առաջարկի տևողությունը

Հոդված 7

 1. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում, եթե օգտագործողը կորցրել է արժեկտրոնը:
 2. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում, օգտագործողի անվան հետ կապված: Արժեկտրոնի վրա նշվում է օգտագործողի անունը և փոփոխության առկա չէ: Անվան հետ կապված անհամապատասխանատվության հետևանքով կարող է կասեցվել  արժեկտրոնի ստացումը:

Հոդված 8

 1. Ինտերնետային ծառայությունների կամ ընկերության կողմից գնման կոդը պարունակող էլփոստի պատճառած խափանումները, չի կարող անվավեր համարվել օգտագործողի համար:
 2. Բացի այդ, ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում ինտերնետի սպասարկման և այլ ենթակառուցվածքների ընդհատումների պատճառով ծառայության անհաջողությունների և / կամ ծառայության բացակայության համար:

Հոդված 9

Վեբկայքի պարբերաբար վերանորոգման և ժամանակավորապես անհասանելիության հետ կապված օգտագործողը առարկելու իրավունք չունի:

Հոդված 10

Ընկերության կողմից ստացված ապրանքներն ու ծառայություններն արգելվում է վերավաճառել և  ենթակա են դատական գործողության:

Հոդված 11

Օգտագործողը  իրավունք ունի օգտագործել տեքստային կամ թղթային փաստաթուղթ, էլեկտրոնային փոստի փոխարեն:

Հոդված 12

Ընկերությունն ապահովում 7 պահպանում է օգտագործողի համար բոլոր տեղեկությունների կրկնօրինակը, ներառյալ ստացված 7 ներկայացված տեղեկությունները, որպեսզի պաշտպանեն տարբերակը, եթե կա վտանգ պատճենման:

Հոդված 13

Բացի այդ, օգտվողները չպետք է մեկնաբանեն կրոնական և քաղաքականության հարցերը այս կայքում: Եթե օգտագործողներից որևէ մեկը չի համապատասխանում սույն հոդվածին, ապա նրանք անմիջապես կհեռացվեն կայքից, և այդ դեպքում գումարը չի վերադարձվի նրանց: Բացի այդ, օգտվողը կորցնում է այս կայքը ցանկացած առևտրային գործունեության համար օգտագործելու իրավունքից:

Հոդված 14

Կրկնակի, սխալ վճարման կամ պահանջվող գումարից ավելի վճարման դեպքում հայտը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կկատարվի փոխհատուցում: