Bigoffers- ի հիմնական քաղաքականությունն ու ռազմավարությունը հիմնված են մասնավոր օգտվողների և կազմակերպության անդամների տեղեկատվության պահպանման վրա:

Օգտագործողների իրավունքները պաշտպանելու համար, Bigoffers- ը ստեղծել է օգտագործողների ևանդամների ընդհանուր գաղտնիության քաղաքականություն:

  1.  Օգտագործողների ինֆորմացիան հավաքելու նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի բարեկարգվի ուղարկված նամակների որակը, օգտագործելով Bigoffers–ի անդամի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը, փոստային հասցեն:
  2. Լավագույն միջոցառումները կտեղեկացվեն Bigoffers–ի միջոցով օգտագործելով Ձեր Էլ. հասցեն:
  3. Bigoffers–ը օգտագործում է անդամի ինֆորմացիան, լավագույն ծառայությունները, միջոցառումները տեղեկացնելու համար, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից գնված ապրանքի և ծառայության մասին տեղեկատվություն տրամադրելու համար:
  4. Bigoffers–ը պահպանելու է Ձեր կոնֆիդենցիալ տվյալները և չի տրամադրելու այդ տեղեկատվությունը երրորդ անձին:
  5. Գրանցվելով Bigoffers–ում, Ձեր էլ. հասցեին նամակ կուղարկվի մեր կայքից, Ձեր գրանցումը հաստատելու համար: Առանց հաստատման Գրանցումը մեր վեբկայքում կհամարվի թերի: Bigoffers–ում կա նաև հնարավորություն օրական ստանալ նամակ տվյալ օրվա ծառայությունների և միջոցառումների վերաբերյալ:
  6. Օգտագործողները և կայքի անդամները կկարողանան դադարեցնել ցանկացած օրվա հայտարարությունները կամ այլ էլ-նամակները, հրաժարվելով Bigoffers- ի փոստից: